Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji
EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
+48 (0)882 929 510
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
info-gdansk@eihrv.com
 
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
info-wroclaw@eihrv.com
 
ul. Szyperska
61-754 Poznan
info-poznan@eihrv.com


Nasza firma prowadzi czyszczenie i dezynfekcje systemów nawiewu. Wstępnie prowdzimy inspekcje systemu w celu ustalenia optymalnej i cenowo atrakcyjnej dla klienta metody czyszczenia. Używamy najwyższej techniki bazujacej na doświadczeniach w Niemczech.
Po przeprowadzonym czyszczeniu wystawiamy raport i certifikaty czyszczenia według VDI 6022.

Inspekcja systemu nawiewu (RLT-Systemy) VDI 6022

gamp4 wdrażanie systemu komputerowego

 • Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnych
 • Czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnych
 • Czyszczenie i dezynfekcja instalacji technologicznych
 • Czyszczenie nawiewów
 • Czyszczenie anemostatów
 • Czyszczenie kanalów wentylacyjnych
 • Czyszczenie okapów
 • Inspekcja stanu zabrudzenia instalacji wentylacyjnej
         specjalistycznym robotem
 • Inspekcja wentylacji i klimatyzacji
 • Inspekcja wentylacji według europejskiej normy
 • Inspekcja wentylacji EN 15780
 • Monitorowanie kanalów ( ocena wizualna)

Kontrole wizualna kanalów wentylacyjnych ułatwia zdalnie sterowany robot wyposażony w kamerę cyfrową. Umożliwia ona dokonanie oceny nagromadzonych zanieczyszczeń oraz pozwala wykryć obecność np: wilgoci. Za pomocą tego systemu można także zbierać cenne informacje tj. temperatura, wilgotność, lub za pomocą wbudowanego miernika przebytej odległości odtwarzać plan instalacji.

 • Modernizacja systemów wentylacyjnych
         (m.in. montaż klap rewizyjnych, przeróbki etc.)
 • Badania mikrobiologicze
 • Regulacja systemów wentylacyjnych
 • Pomiary wydajności oraz regulacja instalacji
 • Doradztwo w zakresie utzymania czystości instalacji
         i opracowania procedur związanych z instalacją
         nowoczesnych instalacji klimatyzacyjnych
 • Szkolenia z zakresu higieny instalacji.

Kontrolę, czyszczenie oraz dezynfekcję wentylacji przeprowadzamy zgodnie:

 • z normą PN-EN 15780-2011
 • z normą PN-EN 12097-2011
 • z normą PN-73/B-03431
 • z normą PN-78/B-10440
 • VDI 6022
 • VDI 2052
 • z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Luftkanalreinigung RTL-Hygiene
Czyszczenie okapów

Czyszczenie wykonujemy specjalistycznymi środkami odtłuszczającymi z uzyciem profesjonalnych maszyn czyszczących.

Wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowani pracownicy sa gwarancją, jakości czyszczenia silnie zabrudzonych instalacji.

Czyszczenie okapów tluszczowych

Czyszczenie wyciagów tluszczowych

Czyszczenie centrali wentylacyjnych

Właściwe dobranie metody czyszczenia gwarantuje efektywne usunięcie osadzonych zanieczyszczeń bez ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia powierzchni wentylacji.

 • czyszczenie wentylacji szczotkami obrotowymi
 • czyszczenie wentylacji szczotkami obrotowymi przy
         użyciu robotów
 • czyszczenie wentylacji sprężonym powietrzem

Go to top

 • EIHRV - ENGLISH VERSION
 • EIHRV - WERSJA POLSKA
 • EIHRV - GERMAN VERSION