Ekspertyza mikrobiologiczna powietrza
EIHRV Polska
ul. Nowodworska
03-133 Warszawa
+48 (0)882 929 510
info-warszawa@eihrv.com
 
ul. Stycznego 13
44-100 Gliwice
info-gliwice@eihrv.com
 
ul. Wołkowyska
80-283 Gdańsk
Morena-Park
info-gdansk@eihrv.com
 
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
info-wroclaw@eihrv.com
 
ul. Szyperska
61-754 Poznan
info-poznan@eihrv.com
 • Hygienewartung nach VDI 6022
 • GMP-Prüfberichte
 • Luftkanalreinigung
 • Luftkanaldesinfektion
 • Keimmessung


EIHRV prowadzi inspekcje higieniczne według VDI 6022. Inspeckcje opierają się na 19 latach doświadczeń w Niemczech, Schwajcarii.
Nasi wyszkoleni inżynierowie i technicy posiadają wykszatałcenie kategorii A i B według VDI 6022.
Prowadzimy również szkolenia VDI 6022.
W czasie inspekcji określamy optymalną metodę ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji systemów. Nasza dokumentacja odpowiada najwyższym na śwecie wymaganiom GMP.

Czyszczenie wentylacji

Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji

Czyszczenie wywiewow tluczczowych

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji EN15780

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji EN13779

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji VDI 6022

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji VDI 2052

Inspekcja systemu nawiewu (RLT-Systemy) VDI 6022

gamp4 wdrażanie systemu komputerowego

 • Mikrobiologiczny monitoring powietrza
 • Mikrobiologia powietrza
 • Monitoring powietrza
 • Dezynfekcja wentylacji
 • Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji
 • Ekspertyza mikrobiologiczna powietrza
 • Badnaie mikrobiologiczne powietrza

Nasze uslugi wykonujemy zgodnie z:

 • VDI 6022
 • VDI 2052
 • norma PN-EN 15780-2011
 • norma PN-EN 12097-2011
 • norma PN-73/B-03431
 • norma PN-78/B-10440
 • ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczególowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosc lecznicza.
 • EIHRV - ENGLISH VERSION
 • EIHRV - WERSJA POLSKA
 • EIHRV - GERMAN VERSION